Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Kariéra

Akreditovaný kurz - Řidič zdravotnické dopravní služby

Absolvent kurzu získává odbornou způsobilost k výkonu povolání řidiče zdravotnické dopravní služby podle § 40 zákona č.  96/2004 Sb. v platném znění.

Termíny konání

Teoretická část:

  • 27.5. - 31.5.
  • 17.6. - 21.6.

Praktická část

  • 1.7. - 4.7.

Výuka bude probíhat v časech 8:30 – 16:30 na adrese Kaminského 12, Ostrava Jih.

Přihlášky  

Přihlásit se na kurz je možné do  15.5. 2019 nebo do naplnění kapacity prostřednictvím on-line registrace. Bližší informace o kurzu obdrží účastník po podání přihlášky na e-mail.

Registrace


Cena Kurzu

6.500,- Kč

Podmínky pro uchazeče 

  • ukončené základní vzdělání
  • řidičský průkaz
  • praxe v řízení silničních motorových vozidel nejméně 1 rok
  • dobrý zdravotní stav

Všechny doklady postačí doložit na první hodině kurzu.

Náplň kurzu

Teoretická část Počet hodin
Základy veřejného zdravotnictví a koncepce zdravotnické dopravní služby 20
Zdravotnická psychologie 2
Podpora a ochrana zdraví, radiační ochrana 6
Somatologie 19
Postupy první pomoci při náhlém postižení zdraví, základní ošetřovatelská péče, KPR dle Guidelines 2015, včetně použití AED 23
Celkem 70
Praktická část Počet hodin
Obvazová technika 10
Polohování a odsun zraněných a nemocných 10
Techniky neodkladné pomoci 26
Nácvik komunikací 4
Celkem 50
Celkový počet hodin kurzu 120

Pokud máte o akreditovaný kurz zájem, registrujte se prostřednictvím on-line registrace.

V případě dotazů můžete kontaktovat personální manažerku Mgr. Lucii Balcarovou na email: lucie.balcarova@vtn.agel.cz.