Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Kariéra

Výběrové řízení na rezidenční místa pro rok 2018 pro lékařská povolání

Vítkovická nemocnice a.s., Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava – Vítkovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení rezidenčních míst lékařů v níže uvedených oborech specializačního vzdělávání:

Neurologie – 1 místo

Chirurgie – 1 místo

Vnitřní lékařství – 1 místo

Lhůta pro podání přihlášek:

do 31. 7. 2018 včetně, přihlášky doručené po uvedeném datu již nebudou zařazeny do výběrového řízení

Adresa pro podání přihlášek:

Vítkovická nemocnice a.s.
Mgr. Denisa Zielonková, specialistka vzdělávání
Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava - Vítkovice

Obálku označte: Výběrové řízení – Rezidenční místa 2018

K přihlášce do výběrového řízení je nutno doložit:

 • vyplněný osobní dotazník ,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti – ne starší 3 měsíců (nepředkládá uchazeč, který je zaměstnancem Vítkovické nemocnice a.s.),
 • výpis z Rejstříku trestů – ne starší 3 měsíců (nepředkládá uchazeč, který je zaměstnancem Vítkovické nemocnice a.s.),  
 • neověřenou kopii potvrzující získání odborné způsobilosti,
 • neověřenou kopii potvrzující získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti,
 • potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
 • přehled odborné praxe.

Kritéria pro hodnocení uchazečů:

 1. Formální náležitosti
 2. Vzdělání a kvalifikace
 3. Jazykové znalosti
 4. Odborné znalosti a dovednosti
 5. Osobnostní předpoklady
 6. Úspěšně absolvovaný ústní pohovor

Způsob hodnocení kritérií:

Každé kritérium je hodnoceno 1-5 body, z toho:

1 – 2b                   Nevyhovuje

3 – 4b                   Průměrné

5b                          Splňuje vše

Pořadí uchazečů se stanovuje podle počtu získaných bodů (minimum 6b – maximum 30b).

Přílohy:

Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta

Osobní dotazník rezidenta

Kontaktní osoba:

Mgr. Denisa Zielonková – specialistka vzdělávání, tel: 595 633 090,  724 831 843

 

V Ostravě 3. 7. 2018                                                                                      Mgr. Denisa Zielonková