Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Odborná veřejnost

Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program:
Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

Číslo grantu:
CZ.1.04/1.1.06/52.00073

S názvem:
Rozvoj profesních znalostí a dovedností zaměstnanců společností působících v odvětví zdravotní péče ke zvýšení jejich profesionality, adaptability a konkurenceschopnosti

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.