Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Odborná veřejnost

Školka už není problém

Evropské fondy podpořily rozvoj Vítkovické nemocnice

Vítkovická nemocnice a.s. se stala úspěšným příjemcem finanční podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), v oblasti Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života

Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/54.00202
Název: Školka už není problém

Závěrečná zpráva za projektové období leden 2011 - prosinec 2013.