Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Odborná veřejnost

Prohlubování vzdělávání lékařů

Certifikovaný kurz v oboru angiologie

Vítkovická nemocnice a.s. je oprávněna realizovat praktickou část vzdělávacího programu certifikovaného kurzu v oboru „Angiologie“ financovaný z projektu „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech“ (reg.číslo CZ.1.04/1.1.00/46.0002) (dále jen „projekt“) v rámci Operačního programu lidské zdroje zaměstnanost z Evropského sociálního fondu. Absolvováním certifikovaného kurzu získá lékařský zdravotnický pracovník zvláštní odbornou způsobilost. Vzdělávací akce bude probíhat v letech 2011 – 2013.

Podrobné informace o projektu najdete:
na webových stránkách www.vzdelavani-zdravotniku.cz


Vítkovická nemocnice a.s. uzavřela na konci roku 2010 s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví smlouvu o poskytování služeb dodavatele praktické části vzdělávacího programu certifikovaného kurzu v oboru „Angiologie“ pro Moravskoslezský kraj.

V lednu 2011 proběhlo výběrové řízení na obsazení místa pro lékaře - zájemce o absolvování certifikovaného kurzu v oboru Angiologie. Vybraný lékař zahájil vzdělávání v daném nástavbovém oboru v rámci programu Prohlubování vzdělávání lékařů na akreditovaném pracovišti Vaskulárního centra dne 31.1.2011. Vzdělávání lékaře – konkrétně realizace praktické části vzdělávacího programu - bude probíhat kontinuálně až do ledna 2013. Po celou dobu bude Vítkovická nemocnice a.s. jako poskytovatel služby a zároveň jako zaměstnavatel školeného lékaře finančně podporována
z projektu Prohlubování vzdělávání lékařů.

Místo realizace praktické části (povinná praxe): Vaskulární centrum Vítkovické nemocnice a.s.
Realizaci teoretické části (odborné kurzy) zajišťuje : IPVZ Praha

Za Vítkovickou nemocnici je kontaktní osobou pro administraci projektu : Ing. Jan Poštulka, personální manažer,jan.postulka@nemvitkovice.cz,
724 831 843 nebo 595 633 090.