Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Neurologické oddělení

O Iktovém centru Vítkovické nemocnice a.s.

"Projekt „Přístrojové vybavení iktového centra Vítkovické nemocnice a.s.“, č. projektu CZ.1.06/3.2.01/08.07630, v rámci 8. výzvy Ministerstva zdravotnictví pro oblast intervence 3.2 IOP. Šance pro Váš rozvoj.

Předmětem projektu je obnova a pořízení potřebného přístrojového vybavení a technologií. Cílem projektu bylo zvýšit dostupnost, kvalitu a efektivitu poskytování zdravotní péče v souladu se standardy bezpečnosti provozu a evropskými standardy kvality péče ve specializovaném pracovišti - Iktovém centru Vítkovické nemocnice a.s., a to prostřednictvím modernizace a obnovy technického a přístrojového vybavení.

Výsledkem projektu je tedy nákup nového přístrojového vybavení pro Vítkovickou nemocnici a. s. v hodnotě 25 441 818,16 Kč, kdy část těchto finančních prostředků tvoří finanční podpora z Evropské unie, resp. Evropského fondu pro regionální rozvoj.

(www.strukturalni-fondy.cz/iop)"


Pracoviště jako jedno z prvních v České republice, které doslova "rozbilo" jedno z dogmat - že cévní mozková příhoda není urgentním stavem. Neurovaskulární program má za cíl pomoci rychlé farmakologické léčby minimalizovat poškození mozku při vzniku CMP a pečovat o vitální funkce nemocného tak, aby se dosáhlo co nejvyšší kvality života.

Moravskoslezský kraj

Komplexní cerebrovaskulární centrum
Fakultní nemocnice v Ostravě

Iktová centra
Vítkovická nemocnice
Městská nemocnice Ostrava - Fifejdy
Karvinská hornická nemocnice
Nemocnice Třinec
Nemocnice Krnov

Poskytovaná péče

Náplní iktové centra  je komplexní péče o pacienty s cévními onemocněními mozku zahrnující primární prevenci, diagnostiku, léčbu akutních stavů a komplikací,  logopedickou a rehabilitační péči. Pacienti jsou dále v centu sledováni a je jim zajištěna sekundární prevence.

Mezioborová spolupráce + 24 hodinová péče = profit pro pacienta

Centrum je založeno na spolupráci oborů, které zajistí komplexně léčbu cévní mozkové příhody.

  • Vaskulární centrum zajišťuje možnost provedení angiografie, extra i intrakraniálního stentingu mozkových tepen, intraarteriální trombolýzy, akutní intervenční léčbu a dále kardiologické dovyšetření
  • Radiologické oddělení poskytuje vyšetření CT, MR vyšetření včetně angiografií a difusního MR vyšetření schopného akutně rozeznat mozkovou ischemii.
  • Rehabilitační oddělení a logopedická péče slouží k časnému zahájení rehabilitace a terapie poruch řeči, zraku a polykání u pacientů po vzniku cévních mozkových příhodách.
  • Servis ostatních oborů jako jsou např. obory interní, oftalmologie, psychologie, nutriční péče, rychlé služby biochemické a hematologické laboratoře napomáhají k tomu, aby byl pacient správně a rychle léčen.
  • V případě nutnosti neurochirurgického řešení při léčbě pacientů spolupracuje Vítkovické Iktové centrum s neurochirurgií Fakultní nemocnice v Ostravě Porubě.

Dostupnost péče

Iktové centrum Vítkovické nemocnice pečuje o spádovou oblast  zahrnující  necelých 300 000 obyvatel - městský obvod Ostrava –Jih, okres Nový Jičín, část okresu Vsetín.

V roce 2015 získalo Iktové centrum Nemocnice Vítkovice status centra s vysoce specializovanou neurologickou  péčí na následující  dobu 5 let.  Intervenční terapie CMP je poskytována mimojiné nemocným z Moravskoslezského kraje a pacientům nemocnic skupiny AGEL.

Možnosti  akutní terapie CMP

Akutní péče o pacienty s ischemickou cévní mozkovou příhodou po splnění indikačních kritérii zahrnuje léčbu podáním systémové trombolýzy. U pacientů, kde je systémová trombolýza neúspěšná, se přistupuje ke kombinaci metod. Provádí se intraarteriální trombolýza nebo intervenční terapie uzávěrů mozkových tepen, a to perkutánní angioplastika, stenting intrakraniálních tepen nebo extrakce embolů. Tyto metody patří mezi nejmodernější v terapii ischemické CMP a Vítkovické Iktové centrum patří mezi několik pracovišť v ČR, která tuto léčbu nabízí.U ostatních pacientů, kteří nesplní kritéria akutní terapie je poskytován 24- hodinový monitoring na iktové jednotce.

Statistické údaje iktového centra Nemocnice Vítkovice

  CMP TROMBOLÝZA REKANALIZACE
2012 475 64 13
2013 565 70 11
2014 575 73 13
2015 570 90 32
2016 555 118 34
2017 515 155 48
2018 478 110 50

CMP - cévní mozková příhoda

Rozšířená terapie

Iktové centrum dále zajišťuje předoperační diagnostiku a pooperační péči pacientům po karotických endarterektomiích a po stentingu karotických tepen.

Statistické údaje iktového centra Nemocnice Vítkovice

  EAC PTA
2012 27 43
2013 26 54
2014 70 45
2015 90 50
2016 89 34
2017 101 36
2018 22 27

EAC - operace karotidy, PTA - stenting

Podíl na tvorbě českých standardů vyšetřování mozkových tepen

Lékaři se podílí na tvorbě českých standardů vyšetřování mozkových tepen a na rozvíjení metodiky ultrazvukové potenciace trombolýzy.

Neurologické oddělení s Iktovým centrem má plnou akreditaci pro vzdělávání v oboru neurologie, probíhají zde neurosonologická školení.

Z výzkumné činnosti se Iktové centrum účastní řady mezinárodních klinických studií. Specialisté centra se podílejí na publikacích v impaktovaných časopisech, včetně nejprestižnějšího světového časopisu zabývajícího se CMP – STROKE. Na českých a mezinárodních kongresech byla publikována řada abstrakt z přednášek a posterů. Neurologické oddělení spolupracuje s UP Olomouc, FN Ostrava Poruba a FN U svaté Anny Brno.Vedení oddělení klade důraz na vysokou odbornost personálu.

 
zpět na úvodní stránku oddělení