Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pacienti, návštěvy, veřejnost

4.5. Postupné obnovování péče

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace začínáme postupně obnovovat standardní režim nemocnice a zahajujeme péči i o plánované výkony a ambulantní vyšetření.

Pacienti, u kterých došlo k odložení plánovaného výkonu, operace, nebo jim byly zrušené termíny ambulantního ošetření, kontaktujeme telefonicky či SMS s informací o novém termínu. 

Pacienti se mohou také kontaktovat již sami na dané ambulanci o možnosti objednání.

ultrazvukovým a cévním vyšetřením se mohou pacienti objednávat na telefonu 595 633 221 a 595 633 242 v čase 8:00 – 13:00.

Obnovení péče v plném rozsahu je limitována nutností dodržovat protiepidemická a hygienická opatření. Děkujeme za spolupráci!