Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Zaměstnanci nemocnice

Prim. MUDr. Miloslav Mazur Ph. D., MBA

Prim. MUDr. Miloslav Mazur Ph. D., MBA

primář chirurgického oddělení

595 633 326, 595 633 306

Vzdělání:

 • 1993 Univerzita Karlova Praha, Lékařská fakulta
 • 2016 – Praha, MBA  (obor Management a řízení ve zdravotnictví)

Atestace:

 • 1996 specializace v oboru: chirurgie prvního stupně
 • 2001 specializace v oboru: chirurgie druhého stupně
 • 2003 specializace v oboru: cévní chirurgie
 • 2010 doktorský studijní program (Ph.D.), Masarykova univerzita Brno

Licence:

 • pro výkon samostatné praxe, pro poskytování poradenských služeb v oboru chirurgie
 • pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru chirurgie
 • specializovaná způsobilost v oboru cévní chirurgie
 • specializovaná způsobilost v oboru chirurgie

Profesní životopis:

 • 1993 - 2001   Městská nemocnice Ostrava, sekundární lékař
 • 2001 - 2014   Fakultní nemocnice Ostrava, sekundární lékař
 • 2011 - 2014   Lékařská fakulta Ostravské univerzity, člen akademického senátu
 • 2002 - dosud Lékařská fakulta Ostravské univerzity, odborný asistent pro chirurgii
 • 2014 - dosud Vítkovická nemocnice a.s., primář

Doplňkové vzdělání / kurzy:

 • 2003 dvouměsíční stáž intervenční radiologie, IKEM Praha
 • 2003 stáž endovaskulární léčby břišních aneuryzmat, Erasmus MC Hospital, Rotterdam
 • 2005 jmenovací dekret – člen zkušební komise pro atestační zkoušky z chirurgie
 • 2005 stáž - Duplexní sonografie periferních tepen, IPVZ, Praha
 • 2007, 2012 kurz endovaskulární terapie, Charing Cross, Londýn
 • 2010 stáž cévní chirurgie, Helios klinikum, Berlín
 • 2014 kurz radiofrekvenční léčby varikozit, Semmelweisova univerzita, Budapešť

Pedagogická a publikační činnost:

 • odborný asistent pro chirurgii, Lékařská fakulta Ostravské univerzity
 • autor 57 publikací a přednášek
 • spoluautor 1 monografie