Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Zaměstnanci nemocnice

MUDr. Daniel Václavík, Ph.D.

MUDr. Daniel Václavík, Ph.D.

primář neurologického oddělení

595 633 440

Vzdělání

1986-1992 Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc
1995 1.atestace z neurologie
1998 2.atestace z neurologie

Zaměstnání

1992-1999 Neurologické oddělení, Nemocnice Vitkovice
1996-1999 Iktová jednotka, Nemocnice Vitkovice
1994-1999 Elektromyografie, evokované potenciály, Nemocnice Vítkovice
1997-1999 Ultrasonologická ambulance, Nemocnice Vítkovice
2000- současnost, primář neurologického oddělení, Nemocnice Vítkovice

Kurzy

1995 Certifikát klinické elektromyografie, EMG laboratoř, FN  Brno- Bohunice, Brno
1996  Kurz evokovaných potenciálů , Thomayerova nemocnice,Praha
1997  Kurz akutní péče v neurologii, Nemocnice na Homolce, Praha
1997  Stáž na ARO oddělení Nemocnice Vítkovice, Ostrava
1999-2000 Certifikát pro ultrazvukové vyšetřování extra a intrakraniálních tepen, UZ laboratoř prof.Bornstein MD, Sourasky Medical Center Tel Aviv University, Tel Aviv

Členství v odborných společnostech

  • člen cerebrovaskulárního výboru Neurologické společnosti
  • člen Národní rady pro CMP Ministerstava zdravotnictví

Ocenění

Cena Haškovce za nejlepší knihu v oblasti neuorologie za rok 2004 

Cena Českého literárního fondu za nejlepší odbornou knihu za rok 2004

Publikační činnost

2 monografie - Neurosonologie a Akutní cévní mozkové příhody 

Odborná činnost

Hlavní řešitel : SPARCL,GAL INT 17,GAL INT 21,SAINT 1,SAINT 2,CHANT,PREVAIL,Perform,ECASS 3, Perform, Borealis, M-E 1-2, Impact 24, MACSI,Cerelyse, MRZ 60201-0410, Gal Alz – 3005, CAIN457B2201, Cain 2, Biogen 105MS301, Biogen MS 302, Biogen MS 109MS303, Cerevast, LIFE,SOCRATES

Spoluřešitel: IST 1,IMAGES,FOOD trial,Sportif III, Engage, TIMI

Citace

5 nejčastějších citací:

MIKULIK, R. – BUNT, L. – HRDLICKA, D. – DUSEK, L. – VACLAVIK, D. – KRYZA, J. Calling 911 in response to stroke - A nationwide study assessing definitive individual behavior. Stroke, 2008, vol. 39, no. 6, s. 1844-1849.

SKOLOUDIK, D. – BAR, M. – SKODA, O. – VACLAVIK, D. – HRADILEK, P. – ALLENDOERFER, J. – SANAK, D. – HLUSTIK, P. – LANGOVA, K. – HERZIG, R. – KANOVSKY, P. Safety and efficacy of the sonographic acceleration of the middle cerebral artery recanalization: results of the pilot thrombotripsy study. Ultrasound Med Biol, 2008, vol. 34, no. 11, s. 1775-1782.

MIKULIK, R. – NEUMANN, J. – SKOLOUDIK, D. – VACLAVIK, D. Guidelines for the diagnostics and treatment of patiens with brain infarction. Cesk Slov Neurol N, 2006, vol. 69, no. 4, s. 320-325.

IKULIK, R. – VACLAVIK, D. – SANAK, D. – BAR, M. – SEVCIK, P. – KALITA, Z. – WAHLGREN, N. A nationwide study on topography and efficacy of the stroke treatment network in the Czech republic. J Neurol, 2010. vol. 257, no. 1, s. 31-37.

CLARK, WM. – DAVALOS, A. – GOLDSTEIN, LB. et al. Design and baseline characteristics of the stroke prevention by aggressive reduction in cholesterol levels (SPARCL). Cerebrovasc. Dis, 2004, vol. 17, no. 1, s. 91-92.

Publikace 2010 – 2014

Nejsoučasnější:

BAR, M. – KADLECOVÁ, P. – VÁCLAVÍK, D. – MIKULÍK, R. et al. Stanovení prognostických faktorů trombolytické léčby u pacientů s akutním mozkovým infarktem, analýzu registru SITS. Cesk Slov Neurol N, 2012, vol. 75, no. 108(4), s. 426-431. (IF 0,159)

PETROVISCOVÁ, M. – KADLECOVÁ, P. – VÁCLAVÍK, D. – ŠANÁK, D. – ŠEVČÍK, P. – ŠKODA, O. – HERZIG, R. – ŠKOLOUDÍK, D. – KALITA, Z. – MIKULÍK, R. Bezpečnost a účinnost intravenózní trombolytické terapie mozkového infarktu u pacientů nad 80 let. Cesk Slov Neurol N, 2012, vol. 75, no. 108(5), s. 581-585. (IF 0,159)

VÁCLAVÍK, D. – MIKULÍK, R. – KADLECOVÁ, P. – BAR, M. – BLEJCHAŘOVÁ, K. – HERZIG, R. et al. Prediktory symptomatického intracerebrálního krvácení po systémové trombolýze mozkového infarktu. Cesk Slov Neurol N, 2012, vol. 75, no. 108(6), s. 715-720. (IF 0,159)

VÁCLAVÍK, D. Primární a sekundární prevence Ischemických cévních mozkových příhod. Kardiologické revue, 2013 vol. 85, no. 1, s. 37-40. 

KARLINSKI, M. – KOBAYASHI, A. – CZLONKOWSKA, A. – MIKULIK, R. – VACLAVIK, D. et al. Role of Preexisting Disability in Patients Treated With Intravenous Thrombolysis for Ischemic Stroke. Stroke, 2014, vol. 45, no. 3, s. 770-775. (IF 6. 158)