Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Zaměstnanci nemocnice

MUDr. Dušan Kučera ,Ph.D., MBA

MUDr. Dušan Kučera ,Ph.D., MBA

primář Vaskulárního centra

595 633 200, 595 633 202
dusan.kucera@vtn.agel.cz

Od roku 2007 pracuji jako primář interního odd. - Vaskulárního centra, které je výjimečné velmi úzkou spoluprací neinvazivní a invazivní angiologie a cévní chirurgie. Moji specializací jsou endovaskulární procedury v oblasti tepen a žil dolních končetin, aorty, tepen renálních a supraaortálních. Z neinvazivních procedur rutině provádím ultrazvukové vyšetření srdce a vyšetření cévního systému.

Atestace:

 • Vnitřní lékařství I. stupně, IPVZ Praha 1994
 • Kardiologie, IPVZ Praha 1998
 • Angiologie, IPVZ Praha 2005
 • Doktorandské studium na téma: „Endovaskulární léčba descendentní hrudní Aorty”, úspěšně ukončeno 2011

Licence:

 • Srdeční elektrofyziologie – diagnostická činnost
 • Invazivní diagnostická kardiologie
 • Intervenční kardiologie
 • Intervenční angiologie

Členství v odborných společnostech:

 • Česká angiologická společnost(pracovní skupina intervenční angiologie)
 • Česká kardiologická společnost (pracovní skupina intervenční kardiologie)
 • Společnost intervenční radiologie
 • Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE)

Stáže, kurzy, atd. :

 • Kurz endovaskulární terapie, Miam, USA 1998
 • Kurz invazivní kardiologie, FN Praha Motol 2001
 • Kurz invazivní kardiologie, IKEM Praha 2001
 • Kurz intervenční radiologie, IKEM Praha 1997
 • Kurz invazivní elektrofysiologie, IKEM Praha 1995
 • Kurz PTA, IKEM Praha 1997, 1998, 1999, 2000, 2002-2010
 • Angiologické dny, Praha 1997, 2002, 2006-2010
 • Postgraduální vzdělávání v angiologii, Valtice, 2002-2010
 • PCR, Paříž (kurz endovaskulární terapie) 1997, 1998, 1999, 2001-2005, 2010
 • GET, Monako(kurz endovaskulární terapie) 2000,2001
 • TCT(kurz endovaskulární terapie), Washington, USA, 2002, 2005-2008, 2010
 • TCT(kurz endovaskulární terapie), San Francisco, USA, 2002, 2005-2008, 2010
 • Charing Cross(kurz endovaskulární terapie), Londýn 2001, 2002, 2006
 • Up Date in Cardiology, Davos, Švýcarsko, 2006-2010
 • Sjezd ČKS 1995-2010
 • MEET (kurz endovaskulární terapie), Cannes 2003,2005
 • LINC (kurz endovaskulární terapie), Lipsko 2005-2010 Member of Faculty
 • RNSA, Chicago, USA, 2000, 2009
 • Congress AHA, Chicago, USA 2010

Profesní životopis

 • 1991-1993 Sekundární lékař interního odd. Nemocnice Frýdek Místek
 • 1993-1994 Sekundární lékař interního odd. ZN Vítkovice
 • 1994-1997 Sekundární lékař koronární JIP, ZN Vítkovice
 • 1997-2001 Kardiolog, člen skupiny intervenční angiologie a kardiologie, Městská nemocnice Ostrava - Fifejdy
 • 2001-2004 Kardiolog, člen intervenčního týmu CVI VNBMA
 • 2004-2007 Zástupce primáře interního odd. Vítkovická nemocnice a.s.
 • od 2007 dosud Primář Interního odd., Vaskulárního centra, Vítkovická nemocnice a.s.

Publikace

 • Je mechanická trombolýza možností léčby masivní plicní embolie?Kardio 1/2002, 17-21
 • Endovaskulární léčba direkcí hrudní aorty typu B, Kapitoly z kardiologie pro lékaře v praxi 2005,7:17-20
 • PTA ilického řečiště na pracovišti provádějící nekoronární i koronární intervence, Intervenční a akutní kardiologie 2005,4:

Odborná činnost

 • Mám dlouhodobé zkušenosti v problematice endovaskulární léčby tepen a žil dolních končetin, tepen renálních, supraaortálních a jsem držitelem licence Invazivní a diagnostické kardiologie a Intervenční angiologie. Během své lékařské praxe jsem pracoval 3 roky na koronární JIP, kde jsem si osvojil především systém péče o pacienty s akutními koronárními syndromy, s kterými se i dnes aktivně setkávám jako člen katetrizačního týmu. Ovládám aktivně ultrazvukové metodiky vyšetřování srdce, tepenného a žilního systému. O pacienty se následně starám v kardio-angiologické ambulanci naší nemocnice.
 • V současné době se nejvíce zabývám problematikou endovaskulární léčby disekcí hrudní aorty Stanford B a aneurysmat descendentní hrudní aorty, která je taktéž tématem mé disertační práce v rámci doktorandského studia.
 • Každoročně se zúčastňuji kardiologických, angiologických a endovaskulárně chirurgických seminářů na národní i mezinárodní úrovni.
 • Provádím přednáškovou činnost na národní i mezinárodní úrovni.