Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pracoviště

Centrum péče o zažívací trakt

Centrum péče o zažívací trakt bylo založeno v roce 2003 v Nemocnici Ostrava Jih s.r.o.. Ve své činnosti pokračovalo po sloučení této nemocnice s Vítkovickou nemocnicí a.s v Ostravě. V současné době je největším gastroenterologickým centrem na Severní Moravě a patří mezi 3 největší centra v České republice.

Došlo k násobnému zvýšení počtu výkonů, ročně je provedeno více než 6000 endoskopií, z toho 2000 terapeutických. Do centra přijíždějí nemocní z celé České republiky. Jako jediné neuniverzitní pracoviště získalo akreditaci 2. stupně MZ ČR pro výuku gastroenterologů. V roce 2013 byla zahájena výuka mediků LF OU v Ostravě.Centrum péče o zažívací trakt je specializované pracoviště zaměřené na diagnostiku a léčbu chorob trávícího ústrojí. Jeho vizí je poskytovat péči v oboru gastroenterologie na špičkové evropské úrovni. Pracoviště úzce spolupracuje s jednotkou intenzivní metabolické péče, radiologickým a chirurgickým oddělením. Díky úzké spolupráci těchto pracovišť je dosahováno synergických efektů ku prospěchu pacientů.

Nosnou činností pracoviště je terapeutická endoskopie. Je prováděn vysoký počet specializovaných endoskopických výkonů pro širokou spádovou oblast. Endoskopické pracoviště je vybudováno v nových prostorách a umožňuje naplnit kriteria bezpečné digestivní endoskopie. Je vybaveno špičkovou endoskopickou technikou, včetně enteroskopu, nově s použitím spirální endoskopie, nazálního endoskopu a endosonografií i s možností aspirační biopsie. Je zde prováděna endoskopická diagnostika a terapie v celé trávicí trubici, včetně onemocnění žlučových cest a pankreatu na nové skiaskopické stěně s kompletní možností diagnostiky léčby slinivky a žlučových cest, nově i metodou metoda Spyglass- cholangioskopie. Využíváme nejmodernější technologie, jako jsou například metalické samoexpandibilní stenty k paliativní léčbě nádorů , radiofrekvenční ablace v léčbě Barrettova jícnu a nejmodernější léčebné postupy, jako je endoskopická slizniční resekce v celém zažívacím traktu, kterou zavedla jako první v České republice a stalo se centrem této metody pro celou Moravu. Pracoviště funkční diagnostiky umožňuje provést pH metrii, manometrii jícnu a anorektální manometrii a nově i kapslovou endoskopii, jako další z metod sloužící k dovyšetření nejasného zdroje krvácení v oblasti tenkého střeva.  Je možnost i vyšetření pacientů v celkové anestezii. V ambulantí části využívá i dechových testů k diagnostice Helicobacter pylori, vyšetření funkčního stavu slinivky břišní a jater, evakuační schopnosti žaludku a další.

Pracoviště se významně podílí na organizaci a vlastním Národním programu screeningu kolorektálního karcinomu. Výsledky jsou pravidelně prezentovány na světových, evropských a českých kongresech. Lékaři publikují v časopisech, přednášejí praktickým lékařům. Za největší úspěch je možné považovat centralizaci málo častých gastroenterologických výkonů do jednoho centra. Tato skutečnost výrazně zvyšuje kvalitu poskytované péče a je také vysoce efektivní.

Centrum zajistilo významný pokrok v nutriční péči pacientů, včetně poradenské činnosti.