Logo

Vy a Vaše zdravíJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Kariéra

Základní informace pro studenty a absloventy

Vítejte na stránkách, které jsou věnovány především vám, kteří studujete lékařskou fakultu nebo jste jejími čerstvými absolventy. Rádi bychom vám poskytli odpovědi na otázky, které vás s nástupem do zaměstnání mohou zajímat. Najdete zde informace k pracovnímu poměru, specializačnímu vzdělávání, kvalifikačním dohodám…

Zaměstnavatel

pokud se rozhodnete nastoupit do zaměstnání do našeho zdravotnického zařízení, pak je zaměstnavatelem Vítkovická nemocnice a.s. Přestože jsme členem holdingové společnosti AGEL, pracovní poměr je uzavřen mezi absolventem a akciovou společností Vítkovická nemocnice. Žádný další subjekt do tohoto pracovně-právního vztahu nemá oprávnění zasahovat. Místem výkonu práce je Vítkovická nemocnice. Zaměstnanci nejsou přesunování do jiných zdravotnických zařízení Agelu.

Pracovní smlouva

...nemlžíme, jsme konkrétní. Pracovní smlouva u nás není dokumentem, který skrývá záludné formulky zavazující zaměstnance k věcem, na které vlastně vůbec nechtěl přistoupit. Obsah pracovní smlouvy je absolventovi k dispozici před nástupem do zaměstnání, může si ji řádně prostudovat, vznášet dotazy a připomínky. Pracovní poměr je možné dohodnout i několik měsíců před samotným nástupem, to znamená i v době, kdy ještě studujete poslední ročník lékařské fakulty.

Mzda

...nemáme tabulky. Mzda je u nás smluvní. Smlouva o mzdě se uzavírá před nástupem do zaměstnání. Absolvent je seznámen nejen s nástupní mzdou, ale také s dalším plánovaným nárůstem mzdy (služby, přesčasy, absolvování základního kmene, získání odbornosti, apod.).

Pracovní úvazek

...co je psáno v pracovní smlouvě, to platí v praxi. Je-li dohodnuta práce na celý úvazek, pak lékař na celý úvazek i pracuje a dostává samozřejmě mzdové ohodnocení za celý úvazek. Naprosto nepřijatelná je pro nás skutečnost, že by absolvent měl úvazek jen 0,1, mzdu ve výši 0,1 a ve skutečnosti pracoval v nemocnici na plný úvazek (např. 40 hod týdně a více).

Předatestační příprava

...nemocnice má uděleny akreditace téměř na všechna pracoviště (viz. info níže). Pro absolventy to znamená, že převážnou část specializační přípravy postupně absolvují na odděleních samotné Vítkovické nemocnice. Každému zájemci-absolventovi jsme schopni už při nástupu do zaměstnání podat informaci, kde a v jakém rozsahu bude absolvovat jednotlivé části specializační přípravy dané vzdělávacím programem pro daný obor.

Vítkovická nemocnice a.s. má uděleny akreditace pro tyto obory:

  • Gynekologie a porodnictví - akreditace na celý vzdělávací program
  • Dětské lékařství - akreditace na celý vzdělávací program
  • Anesteziologie a intenzivní medicína - akreditace na celý vzdělávací program
  • Radiologie a zobrazovací metody - akreditace na celý vzdělávací program
  • Gastroenterologie - akreditace na celý vzdělávací program
  • Rehabilitace a fyzikální medicína - akreditace na celý vzdělávací program
  • Angiologie - akreditace na celý vzdělávací program
  • Vnitřní lékařství - akreditace na celý vzdělávací program
  • Chirurgie - akreditace na část vzdělávacího programu (kmen)

Vzdělávání

...nemocnice dlouhodobě poskytuje svým zaměstnancům podporu při jejich odborném rozvoji a vzdělávání. Umožňujeme účast na vzdělávacích akcích (konference, kurzy, semináře) v rámci pracovní doby, hradíme účastnické poplatky i další náklady, které souvisí s účastí na vzdělávání. Vedení nemocnice podporuje zájem zaměstnanců o zvyšování odbornosti, aktivní účast na sympoziích (včetně zahraničních) i vědeckou činnost.

Praxe pro mediky

...jsou samozřejmostí. Každý rok absolvují v naší nemocnici praxi studenti 2.-6. ročníků lékařských fakult. Zajišťujeme praxe dle požadavků fakult, termín rozsah a zaměření praxe si studenti domlouvají individuálně přímo v nemocnici.

Stipendia pro studenty

...studentům 6. ročníků LF nabízíme zaměstnanecká stipendia. Výše finanční podpory je až 5000 Kč měsíčně a je možné začít ji čerpat kdykoliv průběhu posledního ročníku studia. Stipendium se vyplácí na základě uzavření písemné dohody o výplatě stipendia a předpokládá se, že po ukončení studia absolvent nastoupí do pracovního poměru ve Vítkovické nemocnici.

Nenašli jste zde informaci, která je pro vás důležitá? Máte ještě otázky nebo pochybnosti? Můžete nám nezávazně zavolat nebo napsat e-mail a my vám rádi odpovíme. Samozřejmě můžete navštívit nemocnici osobně, , je možné prohlédnout si jednotlivá oddělení a dohodnout si schůzku přímo s primáři.

Kontakt:

Mgr. Denisa Zielonková, specialistka vzdělávání
denisa.zielonkova@vtn.agel.cz
tel:  595 633 090  nebo  724 831 843